top of page

PRODUKTER

Steinbruddet vårt ligger på vei opp til Lygna, langs gamle Rv4. 
Vi benytter Steinsholt Entreprenør AS til produksjon. Alle produkter sorteres på området.

Pukken består av finkornig gneisgranitt bestående av mineralene feltspat og kvarts, som utgjør ca 95%. Resten utgjøres av finfordelt mørk glimmer. Det ses også spor av frisk svovelkis som neppe utgjør mer enn 0,3%. Den finkornige mineralstrukturen gjør at pukken får en relativt kubisk kornform. Den mineralogiske og petrografiske sammensetningen er tilfredstillende for byggtekniske formål.

Ta kontakt for priser og tilbud. 

Våre produkter er CE-merket, etter analyser utført av Tjervåg AS.

Kabelmasse
(0-4mm)
 
Maskinsand/subbus
(0-8mm)
 
Strøpukk
(2-4mm)
 
Singel
(4-8mm)
Miljøpukk
(5-16mm)
 
Grøftepukk
(16-22mm)
 
Finkult
(22-63mm)
Kult
(20-120mm)
 
Vegmasse grovknust
(0-20mm)
 
Vegmasse grovknust
(0-32mm)
 
Knust masse
(0-63mm)
bottom of page